pondělí 19.11.2018
NEWTON Media, a.s.
 
 

Zadání období

Období ve kterém budou odpovídající zprávy hledány lze specifikovat dvěma způsoby.

 1. Je možné zadat kolik dnů, týdnů, měsíců nebo let zpět od aktuálního data se má procházet. V případě, že Vám tato možnost nevyhovuje a chcete použít druhý způsob, můžete zadat místo počtu dnů či týdnů symbol "---->".

 2. Druhou možností je zadat přímo počáteční a koncové datum prohledávaného období.

Kde lze hledat

Kromě určení období lze v archivovaných zprávách vyhledávat ještě na základě zadání klíčových slov popřípadě složitějších full-textových dotazů. Tuto metodu lze aplikovat na následující části zprávy.

 • Text
 • Název
 • Autor
 • Rubrika
 • Zdroj - médium ze kterého daná zpráva nebo článek pochází

Jak hledat

Následující tipy Vám pomohou správně formulovat full-textový dotaz. Možnosti popsané v tomto odstavci můžete použít pro hledání ve všech dříve zmiňovaných částech zprávy.

Nejjednoduším způsobem jak určit jaké zprávy chcete najít je zadat hledané slovo nebo sousloví. Chcete-li například najít všechny zprávy obsahující v textu slovo banka, stačí zadat do políčka s názvem Text řetězec banka. Pro zpřesnění vyhledávání je možné ke klíčovému slovu připojit znak * nebo ?.

* - nahrazuje libovolný počet znaků
? - nahrazuje jeden libovolný znak

Například zadáte-li klíčové slovo bank*, budou vyhledány všechny zprávy obsahující bank, bankou, bankami, ale i bankovní a podobně. Obdobně zadáte-li zdravot* pojiš*, budou vyhledány zprávy týkající se zdravotních pojišťoven popřípadě zdravotního pojištění.

V případě, že chcete v jednom dotazu kombinovat více klíčových slov, můžete použít následující možnosti.

 • banka and pojišťovna - Zpráva musí obsahovat zároveň banka i pojišťovna
 • banka or pojišťovna - Zpráva může obsahovat banka nebo pojišťovna
 • banka w/5 pojišťovna - Slovo banka se musí vyskytovat nejdále 5 slov od slova pojišťovna
 • banka not w/5 pojišťovna - Ve vzdálenosti do 5-ti slov od slova banka se nesmí vyskytovat žádné slovo pojišťovna
 • banka and not pojišťovna - Zpráva musí obsahovat slovo banka a nesmí obsahovat slovo pojišťovna

Chcete-li v textu vyhledat některé ze slov and, or, not. Je potřeba v dotazu za toto slovo přidat znak ~. Například dotaz and~ najde všechny články obsahující slovo and.

 
NEWTON Media, a.s. Copyright (c) 2018